Położenie

Nadleśnictwo Lwówek Śląski jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, 5 powiatów: lwóweckiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego i bolesławieckiego. Swym zasięgiem obejmuje dwanaście gmin. Ma powierzchnię 18 828 ha.

Historia

Nadleśnictwo Lwówek Śląski w obecnym kształcie organizacyjnym istnieje od dnia 01 stycznia 1973 roku. W jego skład weszły dwa oddzielne dotąd nadleśnictwa - Lwówek Śląski i Wleń.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nasze Nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" .