Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Lwówek Śląski jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, 5 powiatów: lwóweckiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego i bolesławieckiego. Swym zasięgiem obejmuje dwanaście gmin. Ma powierzchnię 18 828 ha.

Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 780,88 km2.

Obszar nadleśnictwa jest zróżnicowany zarówno pod względem geograficznym, jak i gospodarczym. Geograficznie obejmuje on tereny wyżynne : Pogórze Bolesławieckie, tereny podgórskie:  Pogórze Izerskie i Pogórze Kaczawskie oraz tereny górskie: Góry Kaczawskie. W strukturze gospodarczej omawianego regionu dominuje przemysł wydobywczy, oparty na występujących tu minerałach wykorzystywanych w budownictwie, takich jak: bazalt, anhydryt, gips, piaski, łupki łuszczykowate.
Różnorodność geograficzna, walory krajobrazowe oraz szereg atrakcji przyrodniczych i historycznych, przyczyniają się do atrakcyjności turystycznej regionu.  Do głównych ośrodków miejskich położonych w zasięgu nadleśnictwa należą: Lwówek Śląski, Wleń, Lubomierz, Gryfów Śląski, Nowogrodziec