Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska Lasu mieszanego. Średni wiek lasów na naszym terenie to 67 lat, a przeciętna zasobność wynosi 260 m sześć. / ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 83 proc. – lasy mieszane wyżynne i górskie
 • 15 proc. – lasy wyżynne i górskie
 • 1 proc. – olsy i łęgi wyżynne i górskie
 • 1 proc. - bory mieszane wyżynne i górskie

Udział gatunków lasotwórczych

 • 39 proc. – świerk
 • 19 proc. –  sosna
 • 15 proc. – dąb
 • 9 proc. – brzoza
 • 4 proc. – buk
 • 4 proc. – modrzew
 • 3 proc. – olcha
 • 2 proc.  - jawor
 • 1 proc. - jesion
 • 1 proc - pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8 proc. – I klasa
 • 13 proc. – II klasa
 • 21 proc. – III klasa
 • 15 proc. – IV klasa
 • 14 proc. – V klasa
 • 8 proc. – VI klasa i starsze
 • 19 proc. - KO (klasa odnowienia)
 • 2 proc. - KdO (klasa do odnowienia)