Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

W naszym nadleśnictwie występuje 46 gatunków roślin chronionych. Ochroną ścisłą objętych jest 36 gatunków. Ochronie częściowej podlega kolejnych 10 gatunków.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:

  • języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium),
  • zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum)
  • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
  • skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)
  • lilia złotogłów (Lilium martogon)
  • bagno zwyczajne (Ledum palustre)
  • widłaki (Lycopodiaceae),
  • cis pospolity (Taxus baccata).

Języcznik zwyczajny (fot. Jacek Soboń)

Na naszym terenie żyją też 78 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich ochronie ścisłej podlegają 4 gatunki bezkręgowców, 6 gatunków ryb, 16 gatunków płazów i gadów, 40 gatunków ptaków i 12 gatunków ssaków.

W nadleśnictwie wyznaczono także strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

  • bielika (Haliaeetus albicilia)
  • bociana czarnego (Ciconia nigra)