Wydawca treści Wydawca treści

Telefon alarmowy

W przypadku zauważenia pożaru lasu na terenie naszego nadleśnictwa prosimy o kontakt z jednym poniższych numerów telefonów:

1. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (Stacja Bazowa) Nadleśnictwa Lwówek Śląski: 

530 701 291

75 782 51 64 * 444

75 782 43 22 * 444

2. Straż Pożarna: 998,

3. Telefon Alarmowy ogólnopolski: 112

4. Policja: 997,