Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1 507 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 746 to rezerwaty leśne.

Rezerwat „Góra Zamkowa"

Rok utworzenia: 1994
Powierzchnia: 21,48 ha
Leśnictwo: Łupki

Rezerwat chroni zbiorowisko leśne: zboczowe zbiorowisko grądu Aceri Carpinetum

Rezerwat położony jest na wzgórzu, na którego szczycie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku z zachowaną jeszcze wieżą obronną, z której rozciąga się widok na okoliczne pasma górskie.

Głównym zbiorowiskiem leśnym na terenie rezerwatu jest grąd zboczowy z bujnymi w okresie wiosennym runem leśnym w postaci czosnku niedźwiedziego. Mniejsze fragmenty stanowią kwaśne buczyny oraz świerczyny. Bogata florę rezerwatu tworzy 157 gatunków roślin naczyniowych w tym 2 gatunków chronionych : lilia złotogłów (Lilium martagon), cis pospolity ( Taxus bacata).