Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY BOBRU

Park został utworzony w 1989 roku,  jego powierzchnia wynosi 12 295 ha, zaś otuliny 11 465 ha.

Park został utworzony ze względu na duże walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe tego obszaru. Obejmuje on najciekawsze fragmenty Doliny Bobru o urozmaiconym przebiegu, miejscami znacznie zmienione na wskutek ingerencji człowiek, a mimo to bardzo piękne i efektowne Jezioro Pilchowickie (o powierzchni ok. 240ha i pojemności ponad 50 mln m³ wody).

Park Krajobrazowy Doliny Bobru utworzony został w 1989 roku ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Ekosystemy tych obszarów posiadają dużą wartość ze względu na silne zróżnicowanie i wzajemne przeplatanie się siedlisk nizinnych, wyżynnych i górskich, często z drzewostanami posiadającymi charakter zbliżony do naturalnego.

Na terenie Parku oraz jego otuliny znajduje się też wiele zabytków kultury materialnej jak chociażby wieża rycerska w Siedlęcinie, założenia parkowo – pałacowe (Dębowy Gaj, Nielestno,  Przeździedza, Sobota, Wleński Gródek, Maciejowiec, Płakowice), cmentarze, szyby i sztolnie po eksploatacji złotonośnych piasków, przydrożne kapliczki, krzyże pokutne, a także tama na Zalewie Pilchowickim, która jest zabytkiem techniki.