Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

      OWADY

Ważniejszymi szkodliwymi owadami naszych lasów są:

szkodniki pierwotne - uszkadzające pędy, liście i igły drzew, np. motyl brudnica mniszka, 

 

szkodniki wtórne - żerujące pod korą i prowadzące do zamarcia drzew, np. kornik drukarz i towarzyszące mu rytownik pospolity, kornik drukarczyk i czterooczak świerkowiec, cetyniec większy i mniejszy, przypłaszczek granatek

 

szkodniki techniczne  -uszkadzające surowiec drzewny, np. drwalnik paskowany (występujący na gat. iglastych - głównie świerku)

 

Aby monitorować rozwój populacji tych owadów w Nadleśnictwie przeprowadzamy szereg kontroli – wywieszamy pułapki feromonowe, obserwujemy loty szkodliwych motyli, przeprowadzamy jesienne poszukiwania szkodników zimujących w ściśle leśnej. 

W celach zapobiegawczych i walki ze szkodnikami usuwa i koruje się drzewa zasiedlone przez owady.

ZWIERZYNA

Dużym problemem w naszym nadleśnictwie są szkody wyrządzane przez zwierzynę. W lesie szkody wyrządzają głównie jelenie, sarny i dziki. Aby zminimalizować szkody stosujemy różne metody zabezpieczania młodych drzewek, które są najbardziej narażone na zgryzanie.  Wykonuje się grodzenia upraw gatunków liściastych, smaruje wierzchołki drzewek preparatami o nieprzyjemnym dla zwierzyny smaku i zapachu.


WIATRY I OKIŚĆ

Ogromne szkody w ostatnich latach wyrządziły w naszych lasach zjawiska katastrofalne: huraganowe wiatry i okiść śniegowa.

 

POŻARY

fot - źródło: www.czerwonesamochody.com

Nadleśnictwo Lwówek Śląski zostało zaliczone do II kategorii (średniego) zagrożenia pożarowego.

W ciągu 10 lat obowiązywania poprzedniego Planu urządzenia lasu, na terenie nadleśnictwa odnotowano 83 pożary, na powierzchni ok. 20,28 ha.

Bardzo ważną role w zwalczaniu rozprzestrzeniania się pożarów odgrywa monitoring obszarów leśnych prowadzony w celu wczesnego wykrycia i zlokalizowania pożarów. Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwie dostrzegalnie pożarowe – w Leśnictwie Czaple i w Leśnictwie Gradówek. W okresie zagrożenia pożarowego prowadzone są z nich obserwacje terenu całego nadleśnictwa.

SZKODLIWE GRZYBY

W naszym nadleśnictwie szkody wyrządzane przez patogeniczne grzyby nie są zbyt wielkie . Największe zagrożenie dla drzewostanów stanowi huba korzeni i opieńka, a jako że lepiej zapobiegać niż zwalczać, profilaktycznie stosujemy różnorodne biologiczne metody wzmacniania odporności drzewostanu, między innymi zabezpieczenie pniaków preparatami biologicznymi, dzięki czemu rozkładają się one szybciej i w dużym stopniu ograniczają rozwój huby korzeni.


ŚMIECI

Kolejnym problemem w naszych lasach jest ich zaśmiecanie i wywóz śmieci do lasu. Każdego roku usuwamy wiele ton śmieci z naszych lasów. Organizujemy też akcje sprzątania lasu, w których biorą udział uczniowie z miejscowych szkół.