Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Nadleśnictwo Lwówek Śląski
Nadleśnictwo Lwówek Śląski
75 782 33 80; 75 782 43 22; 75 782 51 64

ul. Obrońców Pokoju 2
59-600 Lwówek Śląski

Nadleśniczy
Tomasz Jankowski
75 782 33 80
Zastępca Nadleśniczego
Marek Przychodzki
75 782 33 80
Główny Księgowy
Adam Kosiuk
75 782 33 80
Sekretarz
Agnieszka Jabłońska
75 782 33 80
Inżynier Nadzoru Obręb Lwówek Śląski
Wojciech Grzywa
75 782 33 80 wew. *211
Inżynier Nadzoru Obręb Wleń
Anna Jankowska
75 782 33 80 wew. *210

Dział Gospodarki Leśnej

Honorata Leszczewicz
Specjalista SL - Projekty i fundusze, turystyka, gospodarka łąkowo- rolna, ewidencja gruntów, podatki.
Tel.: 75 782 43 22 wew. *335
Alicja Trzeciak
St. Specjalista SL - Ochrona lasu, przyrody, szkółkarstwo i nasiennictwi, łowiectwo
Tel.: 75 782 43 22 wew. *332
Marek Przychodzki
St. Specjalista SL- Hodowla lasu, plany zalesień, PPOŻ
Tel.: 75 782 43 22 wew. *333
Wojciech Suchecki
Specjalista SL - Stan posiadania, edukacja
Tel.: 75 782 43 22 wew. *338
Justyna Ryba
St. Specjalista SL - Użytkowanie lasu
Tel.: 75 782 43 22 wew. *331
Mariusz Kozłowski
St. Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 75 782 43 22 wew. *334

Dział Administracji

Sylwia Król
Referent ds. administracyjnych - zamówienia publiczne
Tel.: 75 782 43 22 wew. *673
Łukasz Roksela
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 75 782 43 22 wew. *677
Piotr Włodarski
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *674
Weronika Wawer
Referent ds. budowlanych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *675
Joanna Baranowska
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *676
Małgorzata Bąk - SEKRETARIAT
Referent ds. administracji
Tel.: 75 782 43 22 wew. *100

Dział Księgowości

Elżbieta Leszczewicz
St. Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *612
Anna Kuklińska
St. Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *614
Krzysztof Maceła
St. Specjalista ds. finanasowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *337
Aneta Rudnicka
St. Specjalista ds. finansowo- księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *600
Joanna Jezioro
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *615
Agnieszka Borowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *613

Kadry

Izabela Nawrocka
St. Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *130

Straż Leśna

Zbigniew Grzywa
St. Strażnik Leśny Komendant Straży Leśnej
Tel.: 75 782 43 22 wew. *220
Ryszard Lech
St. Strażnik Leśny
Tel.: 75 782 43 22 wew. *221

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych Osobowych