Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lwówek Śląski
Nadleśnictwo Lwówek Śląski
75 782 33 80; 75 782 43 22; 75 782 51 64

ul. Obrońców Pokoju 2
59-600 Lwówek Śląski

Nadleśniczy
Alina Sudoł-Kornalewicz
75 782 33 80
Z-ca Nadleśniczego
Tomasz Jankowski
75 782 33 80
Główny Księgowy
Adam Kosiuk
75 782 33 80
Sekretarz
Agnieszka Jabłońska
75 782 33 80
Inżynier Nadzoru Obręb Lwówek Śląski
Wojciech Grzywa
75 782 33 80 wew. *211
Inżynier Nadzoru Obręb Wleń
Anna Jankowska
75 782 33 80 wew. *210

Dział Gospodarki Leśnej

Oskar Woźniczko
Specjalista SL - Projekty i fundusze, turystyka, łowiectwo i edukacje
Tel.: 75 782 43 22 wew. *339
Hanka Szpunar
St. Specjalista SL - Ochrona lasu i przyrody PPOŻ
Tel.: 75 782 43 22 wew. *332
Marek Przychodzki
p.o. Specjalista SL- Hodowla lasu, selekcja i nasiennictwo, szkółkastwo, plany zalesień
Tel.: 75 782 43 22 wew. *333
Honorata Rogozińska
Referent ds. stan posiadania
Tel.: 75 782 43 22 wew. *338
Magdalena Minko - ABSENCJA
Specjalista SL
Tel.: 75 782 43 22 wew.*335
Justyna Ryba
St. Specjalista SL - Użytkowanie lasu
Tel.: 75 782 43 22 wew. *331
Daniel Cetnarowicz
Specjalista SL ds. sprzedaży drewna - Sprzedaż drewna
Tel.: 75 782 43 22 wew. *334
Alicja Trzeciak- ABSENCJA
Specjalista SL
Tel.: 75 782 43 22 wew. *336

Dział Administracji- SEKRETARIAT

Sylwia Król
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *100
Łukasz Roksela
Referent ds. informatycznych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *677
Piotr Włodarski
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *674
Dariusz Rymaszewski
Specjalista ds. administracyjnych i BHP
Tel.: 75 782 43 22 wew. *673
Andrzej Świderski
Referent ds. budowlanych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *675
Joanna Baranowska
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *676
Małgorzata Bąk- ABSENCJA
Referent ds. administracji
Tel.: 75 782 43 22 wew. *672
Sara Orsa
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *673

Dział Księgowości

Elżbieta Leszczewicz
St. Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *612
Anna Kuklińska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *614
Krzysztof Maceła
Specjalista ds. finanasowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *337
Aneta Rudnicka
Specjalista ds. finansowo- księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *600
Joanna Jezioro
Referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *615
Agnieszka Borowska
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *613

Kadry

Izabela Nawrocka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *130

Straż Leśna

Zbigniew Grzywa
St. Strażnik Leśny Komendant Straży Leśnej
Tel.: 75 782 43 22 wew. *220
Ryszard Lech
St. Strażnik Leśny
Tel.: 75 782 43 22 wew. *221