Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat Forest Stewardship Council - FSC - Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (FM/CoC) nadany przez Rainforest Alliance.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: BV-FM/COC-007944, FSC 100 %

Certyfikat jest ważny od 01.12.2018r. do 22.12.2023r.

Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek. stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek. stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

CERTYFIKAT

EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE i POWIERZCHNIE OCHRONNE:

Wykaz ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych

Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych

Mapa ekosystemów reprezentatywnych

Mapa powierzchni ochronnych

DRZEWOSTANY HCVF

Wykaz drzewostanów HCVF

Mapa drzewostanów HCVF - obręb Lwówek Śląski

Mapa drzewostanów HCVF - obręb Wleń

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2011

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2012

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2013

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2014

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2015

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2016

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2017

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2018

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2019

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2020

Wyniki monitoringu drzewostanów HCVF 2021

WSKAŹNIKI FSC:

Pozyskanie nasion

Pozyskanie choinek

Zwierzyna łowna

Produkcja sadzonek

ZMIANY W PRZYROŚCIE:

Zmiany w przyroście_tabela

ZMIANY W ODNOWIENIU:

Zbiorcze zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie go z planowanymi zadaniami_tabela

Zbiorcze zestawienie wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu_tabela

Wykonanie prac odnowieniowych w ostatnich 10 latach_wykres

ZMIANY SKŁADU GATUNKOWEGO:

Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w LATACH 2011-2020_wykres

Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi_wykres

ZMIANY W STRUKTURZE WIEKOWEJ:

Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w latach 2011-2020_wykres

Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi_wykres