Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Szkolenie BHP - Wywroty i Złomy

Szkolenie BHP - Wywroty i Złomy

Pozyskiwanie drewna pochodzącego z wywrotów i złomów, to wciąż grupa prac uważanych za jedną z najbardziej niebezpiecznych.

Podwyższony poziom ryzyka wypadkowego występujący podczas realizacji tych prac skutkuje koniecznością zachowania reżimu wykonawczego oraz ustanawiania i przestrzegania procedur. Jedną z najskuteczniejszych jest przypominanie wykonawcom zasad. Służą temu pokazy i szkolenia. Z inicjatywy Nadleśniczego Lwówek Śląski w dniu 2015-04-30 w Leśnictwie Czernica miało miejsce takie wydarzenie. W szkoleniu uczestniczyło 45 osób wykonujących roboty i sprawujących nadzór technologiczny podczas pozyskiwania drewna z wywrotów i złomów. Byli to zarówno pracownicy nadleśnictwa, jak i przedstawiciele i pracownicy podmiotów wykonawczych. Instruktażu teoretycznego i praktycznego udzielił Jan Harbul – instruktor zawodu drwala motorniczego. Sił pracowniczych i środków technicznych stanowiących dopełnienie pokazu udostępniła firma „DAKA" Dariusz Zawada. W części praktycznej zademonstrowano uczestnikom tryb bezpiecznego postępowania podczas:

·         wyróbki pojedynczego wywrotu przez drwala motorniczego;

·         wyróbki naprężonego wywrotu przez zespół roboczy złożony z drwala motorniczego i ciągnika zrywkowego LKT,

·         ścinki i wyróbki trudnego złomu.

W szkoleniu czynnie uczestniczył Tadeusz Łozowski – Nadleśniczy N-ctwa Lwówek Śląski.

 

Dariusz Rymaszewski – Główny Specjalista ds. BHP