Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Sprzątanie Lasu

Sprzątanie Lasu

11 kwietnia 2017 roku Nadleśnictwo Lwówek Śląski zorganizowało akcję sprzątania terenu leśnego przy Jeziorze Pilchowickim.

W sprzątaniu aktywnie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu.  Dzięki podjętym działaniom udało się nam pokazać uczniom skalę problemu oraz potrzebę zmiany postępowania w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie oczyścić fragment lasu, w którym zatrzymują sią odpady niesione wodami Jeziora Pilchowickiego i pozostawiane przez turystów.

      Lasy Państwowe są wspólnym dobrem, z którego możemy korzystać. Czasami jednak w wyniku niewłaściwego postępowania ludzi natrafiamy na poważne problemy związane z pozostawianymi  w lasach oraz w ich otoczeniu odpadami. Rozwiązanie problemu wymaga zaangażowania wielu jednostek i organizacji, skutkującego przede wszystkim podniesieniem świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wypracowaniem i utrwaleniem odpowiedniego postępowania w zakresie gospodarowania odpadami. Pamiętajmy, że stan lasu zależy od nas wszystkich i wszyscy odpowiadamy za jego czystość.