Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE - PRZETARG ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE - PRZETARG ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nadleśnictwo Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nr SA.270.106.2021, prowadzonym

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, do zadania pn. ”Budowa kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze”.

OGŁOSZENIE

SWZ