Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Międzynarodowa Konferencja „Dobre z lasu – drewno jako produkt praktyczny i artystyczny”

Międzynarodowa Konferencja „Dobre z lasu – drewno jako produkt praktyczny i artystyczny”

27 września 2019r. w Pałacu w Brunowie w ramach „XI Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu” odbyła się  Międzynarodowa Konferencja „Dobre z lasu – drewno jako produkt praktyczny i artystyczny”. Celem konferencji było  podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie możliwości racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania dóbr natury z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Ważnym aspektem było pokazanie społeczeństwu zależności pomiędzy tym, jakie produkty oferuje nam las, a prawidłowym korzystaniem z zasobów przyrodniczych.

        Podczas  konferencji prezentowane były tematy dotyczące drewna jako surowca odnawialnego, kulturowego. Zostały pokazane aspekty praktycznego wykorzystania drewna i jego pochodnych w codziennym życiu każdego człowieka jak również zaprezentowane wykorzystanie drewna jako materiału przez artystów np. malarzy. W konferencji udział wzięli odbiorcy z Niemiec, Węgier, Słowacji Ukrainy oraz z Polski, w tym z obszaru Dolnego Śląska. Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podczas konferencji zaprezentowano dziewięć referatów:

1. „Las -drzewa-surowiec drzewny w oczach technologa drewna’’ Andrzej Noskowiak Instytut Technologii Drewna (POLSKA)

2. ,,Wykorzystanie surowca drzewnego na Węgrzech’’  László Jung, Egererdo Zrt. (WĘGRY)     

3. "Naturschutz und Kunst" - „Ochrona przyrody i sztuka”  Jörn Zöller,  Schutz Gemeinschaft Deutscherwald (NIEMCY)                                                

4. „Drewno dekoracyjne: diagnostyka, ocena jakości i perspektywy reprodukcji” Prof.Ivan Sopushynskyy , Narodowy Instytut Leśny Ukraina  (UKRAINA)

5. „Etudy z dreva’’LESY SR  Peter Kovacik – Peter Kovacik Generalna Dyrekcja Lasów Słowackich (SŁOWACJA)

6. ,,Aus Wald wird Holz, aus Holz Kultur – das Holz - Technik - Museum in Wettenberg: ein Umweltbildungszentrum der besonderen Art’’- Z lasu drewno, a z drewna kultura - Jürgen Schmoll Hessen Forst Nadleśnictwo Wettenberg (NIEMCY)             

7. ,,Drewno i jego wykorzystanie w technicznym i artystycznym kształceniu uczniów Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”

Maciej Szymski, Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze (POLSKA)

8. „Pirografia jedna z form artystycznego wykorzystania drewna”  Magdalena Minko,  Nadleśnictwo Lwówek Śląski (POLSKA)

9. "Wykorzystanie Polskiego surowca drzewnego przy realizacji projektu ,,Polskie Domy Drewniane w Lasach Państwowych’’ Kasper Biernat, STEICO Sp. z o.o (POLSKA)

W przerwie pomiędzy referatami zaprezentowane zostały stoiska tematyczne dotyczące malarstwa, rzeźby oraz pirografii. 

 

Organizacja konferencji dofinansowana ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu