Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Warsztaty z ochrony przyrody pn. "Rośliny wskaźnikowe jaworzyn stokowych i lasów klonowo- lipowych"

Warsztaty z ochrony przyrody pn. "Rośliny wskaźnikowe jaworzyn stokowych i lasów klonowo- lipowych"

W dniu 26 kwietnia 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski odbyły się warsztaty z ochrony przyrody pn. „Rośliny wskaźnikowe jaworzyn stokowych i lasów klonowo- lipowych”. W warsztatach wzięły udział 3 koła PTL ( Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Nadleśnictwo Bolesławiec oraz Nadleśnictwo Złotoryja) łącznie 26 osób. Warsztaty poprowadził Leśniczy Leśnictwa Wleń

Przedmiotowe zbiorowiska charakteryzują się złożoną strukturą, dużym bogactwem florystyczny oraz wyraźnie zaznaczoną zmiennością sezonową. Wielowarstwowy oraz wielogatunkowy drzewostan składa się głównie z lipy drobnolistnej Tilia cordata, klona pospolitego Acer platanoides, klona jawor A. pseudoplatanus oraz graba Carpinus betulus, charakteryzuje się również tym, że występuje na stromych stokach i zboczach skalnych. Sama warstwa zielna, jest na ogół dobrze rozwinięta, a charakterystyczną jej cechą jest wyraźny aspekt  wczesnowiosenny związany z rozwojem, barwnie kwitnących i łanowo występujących roślin zielnych np.: czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, zawilec gajowy Anemone nemorosa i żółty A. ranunculoides oraz kokorycz pusta Corydalis cava, oprócz których ukazują się również: przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, miodunka ćma Polmonaria obscura.

                              Fot. W. Grzywa