Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Odnowienia Lasu

Odnowienia Lasu

W Nadleśnictwie Lwówek Śląski ruszyły odnowienia lasu.

Odnowienia lasu

Odnowienie lasu ma na celu inicjowanie młodego pokolenia lasu. Podstawą określenia sposobów i zasad prowadzenia odnowień są przyjęte cele hodowlane. Odnowienie odbywa się w sposób naturalny (samosiew lub w sposób odroślowy) i sztuczny (sadzenie lub siew). Przy sztucznym odnowieniu wykorzystuje się już istniejące odnowienie naturalne o ile jest zgodne z przyjętymi celami hodowlanymi lub zwiększa różnorodność gatunkową. Możliwość uzyskania odnowienia naturalnego poszczególnych gatunków uwarunkowana jest między innymi wyborem właściwej rębni.

Najpowszechniejszym sposobem odnowienia sztucznego jest sadzenie, które można wykonywać z przygotowaniem jak i również bez przygotowania gleby. Orientacyjna ilość wysadzanych rocznie w Nadleśnictwie Lwówek Śląski młodych drzew to ok 600 tys. szt. W odnowieniach lasu biorą udział szkoły, przedszkola w formie zajęć edukacyjnych.

W dniu 9 kwietnia 2018r. na terenie leśnictwa Czaple odbyły się zajęcia edukacyjne pt.: „Praca Leśnika”  oraz zajęcia praktyczne- „Sadzenie Lasu”. Udział  w zajęciach wzięli uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego ze Złotoryi, a poprowadził je miejscowy leśniczy.

Uczniowie poznali podstawowe pojęcia związane z hodowlą lasu, między innymi zostały omówione takie tematy jak: etapy wzrostu i rozwoju drzew, cięcia pielęgnacyjne oraz odnowieniowe prowadzone w gospodarce leśnej, jak i również z tym związane odnowienia sztuczne i naturalne. Po przeprowadzonej lekcji nasi młodzi „goście” przystąpili do sadzenia młodego pokolenia lasu, każda osoba mogła posadzić kilka drzewek.

Zaangażowanie i praca młodych ludzi w tym włożona dobrze rokuje młodemu pokoleniu sadzonek. Bardzo za to dziękujemy.