Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw

Wypalanie suchych traw powoduje duże szkody w przyrodzie, niszcząc florę i faunę.

Niszczone są miejsca lęgowe i gniazda wielu gatunków ptaków; dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom zapylanie kwiatów na łąkach i w ich pobliżu, co powoduje obniżenie plonów;

Giną zwierzęta domowe, które tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu oraz duże zwierzęta leśne. Ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych i bezkręgowych, stanowiących naturalną obronę przeciw szkodnikom.

Wypalanie traw jest jedną z przyczyn pożarów. Jeśli ogień wymknie się spod kontroli, o co nietrudno nawet przy słabym wietrze, płoną nie tylko łąki, lasy, ale i zabudowania.

Osoby, które wypalają roślinność, narażają swoje zdrowie i życie

Pamiętajcie  Wypalanie traw jest prawnie zabronione!

Przypominamy, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK

I SZUWARÓW. Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników.

Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.

www.stoppozaromtraw.pl