Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa

Innowacje w leśnictwie. Projekty rozwojowe w leśnictwie europejskim

W dniu 29 września 2017r. w Brunowie,  z okazji IX Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa „Innowacje w leśnictwie – projekty rozwojowe  w leśnictwie europejskim”. W konferencji udział wzięły zaproszone delegacje leśników                 z Niemiec i Węgier oraz leśnicy dolnośląscy
Referaty wygłosili:
1.    Wiesław Krzewina (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych) - Leśne Gospodarstwa węglowe
2.    Bożydar Neroj  (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie) - Aktualna                                        i potencjalna produkcyjność siedlisk w Polsce
3.    Mariusz Ciesielski i Patryk Waraksa (Instytut Badawczy Leśnictwa) - Nowoczesne narzędzia                  w monitorowaniu i modelowaniu ekosystemów leśnych
4.    Dr. László Jung (EGERERDŐ Zrt. - Węgry) - Innowacje w Leśnictwie na Węgrzech
5.    Holger Brusius (Nadleśnictwo Wettenberg - Niemcy) - Forstwirtschaft und Gesellschaft                             - Anforderungen an die Waldbewirtschaftung am Beispiel eines hessischen Forstamtes                             - Gospodarka Leśna, a Społeczeństwo- Wymagania stawiane gospodarce leśnej na przykładzie Nadleśnictwa z Hesji
6.    Jörn Wolfgang Zöller  (Stowarzyszenie Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Niemcy)                                -    Auswirkungen der Energiewende in Hessen- Skutki polityki energetycznej w Hesji
7.    Rita Kotschenreuther  (Nadleśnictwo Wettenberg  - Niemcy) - Waldpädagogik in Hessen, Theorie und Praxis- Edukacja leśna w Hesji – teoria i praktyka
8.    Mariola Szczęsna (Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski) - Prezentacja Lwówka Śląskiego  i okolic

Konferencję uświetnił występ zespołu Allegro ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lwówku Śląskim.