Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Konferencja "Dobre z lasu- zdrowo jemy, zdrowo żyjemy"

Konferencja "Dobre z lasu- zdrowo jemy, zdrowo żyjemy"

Dnia 28 września 2018 w Pałacu w Brunowie odbyła się  Międzynarodowa Konferencja „Dobre z lasu – zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”. Celem Konferencji było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w  zakresie możliwości racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania dóbr natury w życiu codziennym z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Ważnym aspektem było pokazanie społeczeństwu zależności pomiędzy tym, jakie produkty oferuje nam las, a prawidłowym korzystaniem z zasobów przyrodniczych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały tematy dotyczące pszczelarstwa i ochrony pszczół, zielarstwa i prawidłowego zbioru roślin w odniesieniu do gatunków chronionych oraz siedlisk przyrodniczych, a także tematy z zakresu gospodarki łowieckiej - w tym prawidłowe gospodarowanie populacją zwierzyny i możliwości wykorzystania dziczyzny. W konferencji udział wzięli odbiorcy z Niemiec, Węgier, Słowacji  oraz z Polski, w tym z obszaru Dolnego Śląska. Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podczas konferencji zaprezentowano dziewięć referatów:

1. „Pszczelarstwo dawniej i dziś”

- prowadzący:  Marek Biardzki, Nadleśnictwo Lwówek Śląski  (POLSKA)

2. „Dziczyzna na Węgrzech”

- prowadzący:  Csaba Dobre - Kecsmár, Egererdo Zrt.    (WĘGRY)                                            

„Las jako bezpłatne i naturalne źródło pożywienia”

- prowadzący: Jörn Zöller  Schutz Gemeinschaft Deutscherwald    (NIEMCY)            

4 „Prezentacja żywności i Centrum Ziołolecznictwa w Panschwitz - Kuckau”

– prowadzący: Raphaela Lehman, Christlich Soziales Bildungswerk  (NIEMCY)

5. „Chwasty - żywność czy intruz? Warzywa historyczne w świetle systemów rolniczych i przemysłu spożywczego”

– prowadzący: Anna Rumińska, Slow Food Dolny Śląsk, Chwastożercy   (POLSKA)

6. „Produkty przedsiębiorstwa państwowego LESY SR - Zdrowe produkty dzikiej przyrody"

 - prowadzący: Peter Kovacik – Generalna Dyrekcja Lasów Słowackich    (SŁOWACJA)

7. „Dziczyzna lasów Hesji”

– prowadzący: Ralf Jäkel, HessenForst - Nadleśnictwo Wettenberg  (NIEMCY)

8. „Średniowieczna medycyna z lasu”

- prowadzący: Urlike Henrich,   HessenForst - Nadleśnictwo Wettenberg  (NIEMCY)

9. „Dobre z lasu w kuchni molekularnej”

– prowadzący: Zofia Rak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach (POLSKA)

W przerwie pomiędzy referatami zaprezentowane zostały stoiska tematyczne dotyczące pszczół, zielarstwa oraz wykorzystania  tradycyjnych leśnych produktów w nowoczesnej kuchni molekularnej. Na stoisku dotyczącym pszczół prezentowane były zagadnienia dotyczące zachowania rodzin pszczelich, ich wymagań środowiskowych oraz samej techniki pozyskiwania pożytków. Zaprezentowano zarówno nowoczesne, jak i stare przyrządy wykorzystywane w pszczelarstwie, stworzone z naturalnych surowców, które na co dzień spotkać można już coraz rzadziej.

Pani Anna Rumińska na stoisku edukacyjnym zaprezentowała różne gatunki popularnych roślin, które można wykorzystywać w codziennej kuchni. Jednocześnie omawiane były miejsca i zasady zbioru roślin. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko tematyczne dotyczące wykorzystania tradycyjnych leśnych produktów w nowoczesnej kuchni molekularnej.

Organizacja konferencji dofinansowana ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

I Gospodarki Wodnej

We Wrocławiu