Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Inwentaryzacja zwierzyny

Inwentaryzacja zwierzyny

W dniach 21.01.2017 i 28.01.2017 na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski odbyła się inwentaryzacja zwierzyny

Liczenie zwierzyny ma na celu uzyskanie informacji o liczebności i zagęszczeniu poszczególnych gatunków. Inwentaryzacja została przeprowadzona w 8 blokach taksacyjnych - każdy o powierzchni od 400 do 500 ha.

Liczeniu podlegały przede wszystkim jelenie, sarny, dziki, lisy i zające. Wyniki inwentaryzacji liczebności zwierzyny posłużą do opracowania metod gospodarowania populacjami oraz do sporządzenia Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na lata 2017-2027.

W inwentaryzacji wzięli udział pracownicy nadleśnictwa oraz  przedstawiciele kół łowieckich. Łącznie w inwentaryzację było zaangażowane około 200 osób.

Wszystkim, którzy brali udział w inwentaryzacji bardzo serdecznie dziękujemy.